Мисията на Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения” е да даде на обществото знания по съвременни дисциплини, умения и навици, които са нужни на всеки за личностна и професионална реализация. Чрез качествени обучения и систематизирана и експертна информация ние се стремим да повишим увереността и мотивацията на широк кръг хора, като по този начин им помогнем да направят реална промяна в живота си и да го поставят на ново ниво. Специално внимание отделяме на дистанционните начини на работа и учене, които стават стандартна част от живота на всеки.

Потърсете ни. С удоволствие ще се свържем.


    С изпращането на съобщение към нас вие се съгласявате с нашите Политики за поверителност.

    Меню