Дари Време

Ако и вие вярвате в нашата мисия, свържете се с нас, за да работим заедно по общите ни цели. 

Мисията на Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения” е да даде на обществото знания по съвременни дисциплини, умения и навици, които са нужни на всеки за личностна и професионална реализация. Чрез качествени обучения и систематизирана и експертна информация ние се стремим да повишим увереността и мотивацията на широк кръг хора, като по този начин им помогнем да направят реална промяна в живота си и да го поставят на ново ниво. Специално внимание отделяме на дистанционните начини на работа и учене, които стават стандартна част от живота на всеки.

Доброволчеството играе незаменима и важна роля в дейностите на Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения”. Доброволците ни са родители, учители, лектори и ментори от всички възрасти и области на живота, желаещи да подобрят системите за образование и обучение. Доброволчеството при нас дава възможност на участниците да развият умения и компетенции за личностно, социално и гражданско усъвършенстване, които човек трудно би могъл да придобие в традиционните или професионални системи. Ако имате желание да дарите част от времето си и да дадете израз на активно си гражданство, което обогатява демокрацията и допринася за развитието на солидарност и социално сближаване, ще се радваме да се срещнем с вас.


    С изпращането на съобщение към нас вие се съгласявате с нашите Политики за поверителност.

    Добре дошли на платформата на Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения”. Нашите дейности са образователни и некомерсиални в синхрон с мисията ни да дадем на обществото знания по съвременни дисциплини, умения и навици, които са нужни на всеки за личностна и професионална реализация.

    Меню