Мисия

Мисията на Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения” е да даде на обществото знания по съвременни дисциплини, умения и навици, които са нужни на всеки за личностна и професионална реализация. Чрез качествени обучения и систематизирана и експертна информация ние се стремим да повишим увереността и мотивацията на широк кръг хора, като по този начин им помогнем да направят реална промяна в живота си и да го поставят на ново ниво. Специално внимание отделяме на дистанционните начини на работа и учене, които стават стандартна част от живота на всеки.

Развитието на знания и умения повишава увереността, поддържа мозъка здрав и подобрява неговата работа, освен това стимулира креативността, сътрудничеството, комуникацията и води до напредък в професионален и личен план.

Това означава, че ако се усъвършенстваме по измерим и постоянен начин, бихме могли да бъдем възможно най-добрата версия на себе си. Ние създадохме платформата 4udobg.com, за да предоставим лесен достъп до всичко онова, което е нужно в сферата на личностно и професионално развитие. Предлагаме решения за качествено електронно обучение от експерти, което да даде реална положителна промяна в живота на хората. Дистанционната форма на обучение е ефективен начин за ангажиране на умовете на заети професионалисти в нашето забързано общество. Новият набор от знания може бързо да се трансформира в практически умения и хората неминуемо ще усетят значително и дълготрайно положително въздействие и напредък.

Фокусът ни е върху изграждането на платформата като инструмент за развитие на съвременни дисциплини, умения и навици, които подобряват живота на хората. Ние предлагаме систематизирана информация от проверени експерти за всеки, който иска да се развива, да усвои нови умения или да се преквалифицира в нова съвременна професия.

Знаем, че хората понякога имаме усещането, че нещо липсва в живота ни и се случва да повтаряме стари модели, които водят до задънена улица. Усещаме, че можем много повече и искаме да направим скок в живота си. Често не знаем как да намерим правилните обучения, не се доверяваме или, поради една или друга причина, нямаме време за учене и развитие. Във Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения” целим да научим хората как да учат ефективно като осигуряваме и подкрепяме образователни и преквалификационни програми за всички възрасти.

Тези, които не спират да учат и да се усъвършенстват през целия си живот са по-щастливи, по-здрави и живеят по-дълго. Имат и значително финансово предимство пред другите, за които ученето завършва с формалното им образование. А добре образованото гражданско общество създава по-добри общности и възможности за развитие за всички нас.

Дейности

Достъпно Обучение

Всеки заслужава шанс за качествено, проверено и достъпно обучение и ние имаме решение. Готови сме да помогнем на всеки, който се е ангажирал да проучи и изпита ефективни методи за съвременно учене и преквалификация.

Онлайн Платформа

Фокусът ни е върху изграждането на тази платформата като инструмент за развитие на съвременни дисциплини, умения и навици, които подобряват живота на хората. Предлагаме систематизирана информация от проверени експерти.

Личностно Развитие

Платформата помага да определите уменията, от които се нуждаете, за да си поставите житейските цели, които могат да подобрят вашите перспективи за заетост, да повишат увереността ви и да доведат до по-пълноценен и по-качествен живот.

Професионален Растеж

Предлагаме стратегии за професионален растеж в различни форми, размери и модели, включително традиционни модели като конференции, семинари и курсове за преквалификация, или по-модерни модели, като общности за споделено учене и дистанционна подготовка.

Създаваме Общност

Създаваме, култивираме и развиваме общност от единомишленици и партньори за взаимопомощ и подкрепа чрез споделени знания и умения, повишаване на мотивацията и неутрализация на страховете от евентуален провал.

Организираме Събития

„Споделеното преживяване създава по-дълбока връзка.“ Привличаме доказани експерти от цялата страна за участие в различни формати на събития – конференции, тренинги, онлайни курсове и други. Целта е да създадем комфортна среда с чувство за принадлежност и смислени взаимодействия.

Добре дошли на платформата на Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения”. Нашите дейности са образователни и некомерсиални в синхрон с мисията ни да дадем на обществото знания по съвременни дисциплини, умения и навици, които са нужни на всеки за личностна и професионална реализация.

Меню