Партньори

Търсим партньори в различни области на живота. Ако ви допада какво правим за обществото, потърсете ни да се запознаем.

Работим с партньорски организации, за да подобрим възможностите за обучение, ангажираността и напредъка на обучаемите във Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения” и извън нея, особено за тези, които са пропуснали да учат в миналото или имат желание за професионална преквалификация. Нашите партньори включват представители на професионални и образователни организации, компании за образователни технологии, местни доброволчески и обществени организации и органи за планиране и финансиране. Целта е да предоставим непрекъснато образование, което е тясно свързано с конкретни професии, и чрез програми за личностно и професионално развитие да помогнем на хората да направят реална промяна в живота си и да го поставят на ново ниво.


    Съгласявате се с Политиките ни за поверителност с изпращането на писмо до нас.

    Меню