Ресурси

Ученето не завършва с получаването на диплома. Алберт Айнщайн е казал, че „интелектуалният растеж трябва да започне при раждането и да спре само след смъртта“. Нашият екип също е в непрекъснато мотивирано търсене на знания. Интернет ни предоставя безкраен океан от ресурси. Тук ви предлагаме някои от любимите ни източници на знания. Ние не сме обвързани с техните автори и издатели, но вярваме, че сред тях и вие можете да откриете познания, които да ви направят по-добър събеседник, лидер и гражданин.

Научете се как да учите

Този курс разглежда мощни умствени инструменти, които да ви помогнат да овладеете трудни предмети. Това са супер полезните техники за обучение, използвани от експерти в областта на изкуството, музиката, литературата, математиката, науката, спорта и много други дисциплини. По време на курса ще разберете за това как мозъкът използва два много различни режима на обучение и как капсулира („парчета“) информация; ще разберете някои техники за по-добро запаметяване; ще научите как да се справите с протакането и много друга полезна информация.

Как да учим: Ефективни подходи за самостоятелно учене

Да се запишете за онлайн курс е стъпка в правилната посока, но това съвсем не е достатъчно, за да постигнете желаните от вас резултати. Ученето е активен процес. Това е процес, който изисква вашето участие. Този ресурс е създаден, за да извлечете максимума от курсовете, които сте записали дистанционно. В него са заложени съвети и стратегии, базирани на психологически принципи и най-добрите практики в науката.

Развиване на мотивация за учене през целия живот

Този материал има за цел да повиши заинтересоваността към ученето на хора от всички възрасти, но най-вече по-възрастните сред нас. В него са очертани насоки, които се отнасят както до ценности, така и до открития, основани на изследвания или психологически прозрения. Насърчаването на мотивацията за учене през целия живот създава условия за достигане на достоен живот за колкото се може повече хора.

Меню