Екип

Във Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения” сме отдадени на идеята, че чрез качествени обучения и систематизирана и експертна информация можем да повишим увереността и мотивацията на широк кръг хора, така че те да чувстват професионално и лично удовлетворение в живота си.

Ценностите, които ни движат са:

Честност

Ние сме етични и честни във всяко начинание и се стремим да постигнем взаимно доверие, прозрачност и отворена комуникация в рамките на Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения” и извън нея.

Уважение

Общият дух в организацията е вдъхновен от ентусиазъм и отдаденост и е  олицетворение на цивилизованост, позитивно отношение към работа ни и инвестиция в себе си и другите, така че да се учим непрекъснато и да растем заедно.

Грижа

Дух на безкористност, смелост и компетентност, който подхранва креативността, иновациите и работата в екип, за да осигури успех и най-високо ниво на грижа за общностите и съставните групи, на които служим.

Толерантност

Оценка и взаимно уважение към всички хора, представляващи различни среди, мнения и гледни точки.

Съвършенство

Това е наш идеал за отличие, насърчаван от вяра в качество, автентичност, професионализъм и постигане на нашата визия, мисия и цели.

Учене през целия живот

Ангажимент за непрекъснато професионално развитие във Фондация “За Подкрепа на Дистанционните Обучения”, подкрепено с подходящи качествени ресурси и възможности.

Валерий Максимчук

Има хора, които вярват в собствените си възможности, излъчват сигурност и умеят да предадат тази увереност на околните. Тяхната отдаденост и устременост им помагат да постигнат целите си, докато следват своите принципи, ценности и убеждения.

Валерий Максимчук е точно такъв човек и завладяващ лидер. Неговата положителна нагласа е заразна и той умее винаги да създава атмосфера на признание и позитивна енергия. Изключително ценен за нашата организация с неговият опит и знания. Като треньор по ефективното развитие на предприемачеството и личното лидерство Валерий е известен със своите обучения и основаването на Международен Университет за Дистанционно Развитие. Успешно работи с предприемачи в 12 страни по света, а в България провежда обучения от 2009 година. Консултира мениджъри и лидери по въпросите на ефективното развитие, оптимизация на процеси и разработване на визия и стратегии за растеж. В неговите книги “Път към своята мечта” и “Действай правилно” той ни описва основните правила, закони и методики, с помощта на които човек може значително по-бързо да постигне целите си в петте основни области от живота: здраве, семейство, финанси, отношения и личностно развитие.

В личен план Валерий е професионален спортист и баща на 4 деца.

Галена Митева

Галена Митева е основател на Фондация “За Подкрепа на Дистанционите Обучения”. Повече от 15 години помага на хората да променят живота си към по-добро, да бъдат по-щастливи и да се радват на благоденствие. Галена е доказан мотивационен мениджър, лидер и лектор. Нейният опит в провеждането и организирането на дистанционни обучения през интернет е от 2010 година и досега е провела над 500 уебинара по теми, свързани с предприемачество, мотивация, личностно развитие и управление на времето и финансите. Разработила е специални онлайн програми за жени в посока повишаване на увереността и осъзнатостта.

Галена обожава да пътува. Това я кара да се чувства жива, движеща и развиваща се. Преминаването на 800 км. пеш по Пътя Камино ѝ напомня, че каквото и да правиш, първата крачка е най-трудна. И ако си упорит и отдаден, то тогава винаги ще има смисъл.

Меню